Ο Νίκος και ο Μιχάλης, δυο αδέρφια από τα Περβολάκια Κισσάμου, πριν 40 χρόνια δημιούργησαν με μεράκι, επιμονή και πολλή αγάπη την Τυροκομική Μονάδα «ΑΦΟΙ Παπαγιαννάκη» η οποία ξεχωρίζει για την ποιότητα και την αγνότητα των προϊόντων της. Το γάλα συλλέγεται καθημερινά από κτηνοτρόφους αγροτικών περιοχών της Κισσάμου και ευρύτερα του νομό Χανίων και μεταφέρεται στο τυροκομείο για την παραγωγή των προϊόντων. Το τυροκομείο ΑΦΟΙ Παπαγιαννάκη, με τον ίδιο ενθουσιασμό συνεχίζει μέχρι και σήμερα την παράδοση, φέρνοντας στα σπίτια σας προϊόντα πρώτης ποιότητας, με σεβασμό και αγάπη προς τον καταναλωτή.

Σύστημα Πιστοποίησης Διαχείρησης

Το Σύστημα Διαχείρησης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζουμε συμορφώνεται με τα Πρότυπα ISO 22000:2005

Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων & Εξυπηρέτησης

Στα πλαίσια της συνεχώμενης βελτίωσης και της ανάπτυξης πνεύματος ποιότητας η εταιρεία παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της. Για την επίτευξη των στόχων μας, η εταιρεία παρακολουθεί, συντηρεί και βελτιώνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εξυπηρέτησης και Τροφίμων μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων από τη Διοίκηση και άλλους Φορείς. Παρέχει επαρκείς πόρους για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Ποιότητας όπως εμπειρία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.

Συνέπεια: Η εταιρεία μας προσπαθεί να ευχαριστήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της και να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Άριστη Ποιότητα: Η Άριστη Ποιότητα σε όλους τους τομείς μας είναι καθημερινός στόχος. Έχουμε θεσπίσει υψηλά πρότυπα ποιότητας και έχουμε αναπτύξει μεθοδολογία για τον έλεγχο συμμόρφωσής των υπηρεσιών και των εργαζόμενων.

Ασφάλεια των Τροφίμων και Πλήρη Συμμόρφωση: Η εταιρία διασφαλίζει την ασφάλεια των προσφερόμενων τρο.ων και την ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Στρατηγική Συνεχής Βελτίωσης: Η Διοίκηση έχει αναπτύξει κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και φροντίζει όλες οι λειτουργίες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εξυπηρέτησης να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την φιλοσοφία και αξίες μας.

Συνεπώς, είναι ευθύνη της Διοίκησης ότι η παραπάνω Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Εξυπηρέτησης είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα επίπεδα και με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωση και την προσήλωση στους στόχους μας ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ποιοτικά προϊόντα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Νίκος και Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Υπεύθυνοι Διοίκησης